چه مدارکی قابل تهیه است؟

home-graduates-banner

شما میتوانید کلیه مدارک مورد نیاز خودتان اعم از
مدارک فنی و حرفه ای
دیپلم و پیش دانشگاهی
دیپلم های فنی از هنرستان و مدارس فنی

همچنین کلیه مدارک دانشگاهی شامل
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ارشد
و دکتری

را از دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی با کلیه تائیدات و استعلامات مربوطه دریافت نموده. مدارک شامل اصل دانشنامه و یا گواهی مدرک همراه با ریزنمرات میباشد و برای متقاضیانی که قصد ارائه مدارک خود را به خارج از کشور را دارند همراه باقی مدارک یک سری ترجمه رسمی به زبان انگلیسی به همراه کلیه تائیدات رسمی ارائه خواهد شد


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s