چگونه میتوان اقدام کرد؟

Procedure Process Concept For Work Instruction

برای دریافت مدرک مورد نیازتان میتوانید مراحل زیر را طی کنید

ابتدا نسبت به موقعیتی که میخواهید مدرک را استفاده بفرمائید مدرک مورد نیازتان را انتخاب کنید
سپس با ما از طریق ایمیل و یا تلگرام تماس گرفته تقاضای خود را مطرح بفرمائید
مدارک و اطلاعات مورد نیاز ما برای شما ارسال خواهد شد
پس از تهیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز، همه موارد را برای ما ارسال خواهید کرد
بعد از راستی آزمائی و اطمینان از صحت تقاضای شما مدارک شما بر مبنای نوع آن تهیه خواهد شد
سپس با شما برای تحویل مدارک هماهنگ و مدارک به شما تحویل داده خواهد شد و پس از اطمینان از صحت مندرجات مدارک هزینه تسویه خواهد شد

مراحل فوق بر مبنای نوع مدرک بین 2 تا 8 هفته متغییر میباشد


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s